Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

TOZK dzieciom

Jesteśmy szczególnie otwarci na naszych małych milusińskich! Zapraszamy do odwiedzania wszelkie zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, które będą miały okazję poznania historii kolei nie tylko tej w Pyskowicach, ale i historii kolei w regionie i kraju. Nasi członkowie postarają się sprostać każdym trudnym pytaniom! ;-)

Nasi stali goście, to Przedszkole nr 1 w Pyskowicach, Świetlica Zajęciowa z Pyskowic, …?