Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Media


ŚWIAT KOLEI 10/2007

Artykuł Jacka Chiżyńskiego poświęcony pobytowi parowozu TKp 4422 na uroczystościach w Piekarach Śląskich na terenie KWK Julian oraz opis przejazdu parowozu i wystawy taboru.

gazeta11


Życie Naszego Powiatu – 1 września 2007

W numerze opis działalności Towarzystwa.

gazeta10


Dziennik Zachodni – 23 lipca 2007

Relacja imprezy z parowozem TKp na terenie kopalni „Julian” w Piekarach Śląskich

gazeta08


Nowiny Zabrzańskie – 19 lipca 2007

Lokalna prasa opisuje imprezę z parowozem TKp 4422 na terenie kopalni Julian w Piekarach Śląskich

gazeta07