Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Członkowie Zarządu TOZKiOS w komisji infrastruktury!

Przedstawiciele zarządu naszego stowarzyszenia biorą czynny udział w komisji infrastruktury w Senacie w Warszawie, która ma na celu przedstawienie problemów z jakim stykają się na co dzień stowarzyszenia, które dbają o ochronę zabytków kolejnictwa w Polsce. Trzy stowarzyszenia: TOZKiOS Pyskowice, KSK Wrocław oraz TKW z Jarocina wspólnie zgłosili  20 wniosków, które są omawiane podczas spotkań komisji. W skład komisji wchodzą senatorzy oraz zaproszeni goście: przedstawiciele UTK, TDT, Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, PKP Nieruchomości, Ministerstwa Kultury (od spraw ochrony zabytków) oraz wiele innych większych stowarzyszeń. Zorganizowano już 3 spotkania, na których odbywają się konsultacje. Mamy nadzieję, że uda się nam wspólnie porozumieć dla dobra, powoli znikającej pięknej historii żelaznej kolei.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *