Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Członkowie

Towarzystwo zrzesza członków z wielu zakątków kraju. Lista kolegów działających w naszych szeregach jest długa. Osoby chcące poświęcić swój wolny czas dla zabytków kolei zapraszamy do naszych szeregów! Nasi koledzy, wieloletni działacze niejednokrotnie wyuczyli się tu fachu, aby dziś zajmować przeróżne stanowiska właśnie w firmach kolejowych. Dzięki ich bezinteresownemu poświęceniu i pracy na przestrzeni lat udało się sprowadzić wiele jednostek taborowych, wyremontować wiele eksponatów w tym przywracając dwie lokomotywy parowe: TKp 4422 i Ty42-24 do stanu sprawności technicznej!. A w roku 2015 uruchomiony i przywrócony do ruchu został wagon 94AB o numerze 8535. 2016 rok to, okres powrotu do pełnej sprawności wagonów typu 94AA i 94AB o numerach 8542 i 8543, jak również nasza kolekcja taboru powiększyła się o kolejne egzemplarze.

Dziś kultywujemy zanikające zawody, zachowujemy doświadczenia również te praktyczne niezbędne do napraw, utrzymania i eksploatacji trakcji parowej. Dzięki temu nasz tabor brał udział w wielu filmach dokumentalnych i fabularnych, uczestniczyliśmy w Dniach Techniki Kolejowej, Dniach Transportu Publicznego, czy innych imprezach.

LISTA AKTYWNYCH CZŁONKÓW TOZKiOS PYSKOWICE

Nazwisko i imię  Stanowisko 
JAKUBINA Zbigniew   Prezes Zarządu TOZKiOS
 JAKUBINA Krzysztof Wice-prezes Zarządu TOZKiOS 
DUŻY Marek  Sekretarz Członek Zarządu TOZKiOS 
NIEMCZYK Jacek  Skarbnik Członek Zarządu TOZKiOS 
 NAWROT Ireneusz Członek Zarządu TOZKiOS 
 MRÓZ Piotr Członek Zarządu TOZKiOS 
 SUDER Ryszard Komisja Rewizyjna – Członek TOZKiOS 
 WALARUS Andrzej  Komisja Rewizyjna – Członek TOZKiOS 
 FRANKOWSKI Krzysztof Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Członek TOZKiOS 
 STEFAŃSKI Artur Sąd Koleżeński – Członek TOZKiOS 
 ŁOZA Michał Sąd Koleżeński – Członek TOZKiOS  
 JAKUBINA Anna  Pełnomocnik Zarządu TOZKiOS  
 ANTONOWICZ Agnieszka   Członek TOZKiOS  
MELICH Kamil  Członek TOZKiOS  
 MIKOSZA Dominik  HONOROWY Członek TOZKiOS  
 SEKUNDO Krzysztof  Członek TOZKiOS  
 JORDANOWSKI Jacek  HONOROWY Członek TOZKiOS   
 KACZYŃSKI Krzystof  Członek TOZKiOS   
 WALARUS Marcin  Członek TOZKiOS  
SUDER Paweł  Członek TOZKiOS  
PISZKIEWICZ Jakub   Członek TOZKiOS  
 POJDA Maciej  Członek TOZKiOS  
 MAJEWSKI Mariusz  Członek TOZKiOS  
 MAJEWSKI Przemysław   Członek TOZKiOS  
 PALT Józef   Członek TOZKiOS   

Jeśli jesteś zainteresowany koleją, chcesz ją ratować i nie boisz się pobrudzić. Zapraszamy do działu – kontakt! Poniżej fotografie naszych byłych i obecnych członków ratujących historię kolei od zapomnienia.


Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014


 Rok 2009


Rok 2008


 Rok 2007


 Rok 2005


 Rok 2004


 Rok 2003 i lata ubiegłe