Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Członkowie

Towarzystwo zrzesza członków z wielu zakątków kraju. Lista kolegów działających w naszych szeregach jest długa. Osoby chcące poświęcić swój wolny czas dla zabytków kolei zapraszamy do naszych szeregów! Nasi koledzy, wieloletni działacze niejednokrotnie wyuczyli się tu fachu, aby dziś zajmować przeróżne stanowiska właśnie w firmach kolejowych. Dzięki ich bezinteresownemu poświęceniu i pracy na przestrzeni lat udało się sprowadzić wiele jednostek taborowych, wyremontować wiele eksponatów w tym przywracając dwie lokomotywy parowe: TKp 4422 i Ty42-24 do stanu sprawności technicznej!. A w roku 2015 uruchomiony i przywrócony do ruchu został wagon 94AB o numerze 8535. 2016 rok to, okres powrotu do pełnej sprawności wagonów typu 94AA i 94AB o numerach 8542 i 8543, jak również nasza kolekcja taboru powiększyła się o kolejne egzemplarze.

Dziś kultywujemy zanikające zawody, zachowujemy doświadczenia również te praktyczne niezbędne do napraw, utrzymania i eksploatacji trakcji parowej. Dzięki temu nasz tabor brał udział w wielu filmach dokumentalnych i fabularnych, uczestniczyliśmy w Dniach Techniki Kolejowej, Dniach Transportu Publicznego, czy innych imprezach.

Jeśli jesteś zainteresowany koleją, chcesz ją ratować i nie boisz się pobrudzić. Zapraszamy do działu – kontakt! Poniżej fotografie naszych byłych i obecnych członków ratujących historię kolei od zapomnienia.


Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014


 Rok 2009


Rok 2008


 Rok 2007


 Rok 2005


 Rok 2004


 Rok 2003 i lata ubiegłe