Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Kalendarium Ty42-24

28 czerwca 2013

Lokomotywa, jak przystało dla każdej porządnej naprawy głównej parowozu, podczas pierwszych rozpaleń technicznych i pierwszych jazd po terenie zakładu była regulowana i dopieszczana. Należało jednak przeprowadzić jazdę próbną z obciążeniem i ta się dopiero 28 czerwca 2013 roku. Parowóz z Dzierżna po torach kolei piaskowej przejechał do Pyskowic, gdzie luzem wyruszył do stacji Michał, gdzie podjął 10 próżnych „talbotów”, które przyprowadził do Pyskowic. Po czym wyruszył z wagonem pasażerskim do Racławic Śląskich na piknik kolejowy. Poniżej kilka zdjęć z jazdy próbnej.


18 czerwca 2013

Tego dnia parowóz zostaje odebrany przez inspektora TDT.
Otrzymuje komplet dokumentów, świadectwo sprawności technicznej i jest dopuszczony do ruchu po szlakach wszystkich kolei w Polsce!


 18 czerwca 2009

Parowóz przygotowany do transportu zostaje przewieziony do Zakładu Napraw i Utrzymania Taboru PTK w Dzierżnie, gdzie na dobre rozpoczyna się jego naprawa główna. Poniżej film z przejazdu składu uchwyconego na szlaku dawnego PMP-PW, obecnie Kopalni Piasku Kotlarnia: Czechowice – Pyskowice.


 31 stycznia 2009

Rozbiórka elementów z wypiaskowanych zaworów bezpieczeństwa. Demontaż elementów inżektora lewego oraz kolumny. Usuwanie kamienia kotłowego ze skrzyni ogniowej, czyszczenie i zabezpieczanie siedzeń po zaworach kurków probierczych, szkieł wodowskazowych i dławnicy przepustnicy. Wykręcanie starych, skorodowanych szpilek…


 27 stycznia 2009

Demontaż zaworu odcinającego kolumnę, piaskowanie zdjętych zaworów.


 25 stycznia 2009

Dalsze usuwanie kamienia kotłowego i płukanie kotła.
Demontaż zaworów zasilających, ich rozbiórka i czyszczenie.


 21 stycznia 2009

Wyniki badań wytrzymałościowych pozytywne!


 20 stycznia 2009

Badanie próbek pierścieniowych kotła w UDT Kraków.


 18 stycznia 2009

Demontaż „kolana przepustnicy”, demontaż wału przepustnicy,
usuwanie kamienia kotłowego.


 11 styczeń 2009

Wypalenie pozostałych końcówek rur, demontaż przepustnicy i 101 płomieniówek.


 3 stycznia 2009

Wypalanie końcówek rur od strony skrzynio ogniowej,
demontaż 35 płomienic i 12 płomieniówek.


 2 stycznia 2009

Wypalanie końcówek rur ogniowych w dymnicy i przygotowanie rur do wyjęcia z kotła.


 15 listopada 2008

Demontaż elementów przegrzewacza, otuliny i części armatury.


5 maja 2008

Rozpoczyna się transport lokomotyw z Łaz. Do składu pociągu specjalnego poza Ty42-24 trafia jeszcze Ty2- 1292 i TKp 15347. Transport odbywa się dzięki uprzejmości firmy PTK Zabrze, która umożliwia nam transport. Pociąg specjalny prowadziła lokomotywa TEM2-172, a skład był stosunkowo długi. W celu zyskania wymaganej masy hamującej parowozy wpięto między węglarki.


27 października 2005

Rozpoczęły się przygotowania parowozu do transportu.
Demontaż wszystkich spodów maźniczych, regeneracja poduszek smarnych.
Demontaż części mechanizmu biegowego, zabezpieczenie rozkradzionego układu hamulcowego. Zabezpieczenie krzyżulców do jazdy bez korbowodów.


Rys historyczny

Parowóz Ty42-24, to lokomotywa zbudowana po II Wojnie Światowej w chrzanowskim Fabloku. Jej budowę ukończono w 1945 roku i nadano jej numer fabryczny 1529. Kocioł parowozu zbudowano w 1943 roku w ZNTK Wrocław i nadano mu numer fabryczny 22.

Przez wiele lat eksploatacji parowóz związany był głównie ze Śląską DOKP będąc przydzielonym do MD: Sędziszów, Pyskowice, Katowice, Chebzie, Szopienice, Łazy, Bielsko, Czechowice Dziedzice, Szczakowa, aby swoją służbę na PKP zakończyć w MD Łazy, gdzie pełnił rolę kotła grzewczego. W roku 1991 parowóz zostaje wycofany z eksploatacji i z końcem roku 1998 skreślony z inwentarza, aby przez długie lata „gnić” na tyłach macierzystej jednostki.