Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Kolejne prace przy TKp3409

Dzięki zatwierdzonej napisanej przez nas instrukcji obsługi kotłów parowozowych przez Transportowy Dozór Techniczny, można było przejść do kolejnego etapu naprawy kotła.

Przedstawiciel TDT, wyznaczył dwa miejsca pobrania próbek z walczaka  kotła naszego parowozu TKp3409. Próbki po wycięciu będą wysłane do laboratorium, w celu określenia stanu mikro i makrostrukturalnej  oraz przeprowadzone będą badania: chemiczne oraz wytrzymałościowe. Pozytywne badania pozwolą przejść do kolejnych prac, polegające na określeniu zakresu naprawy kotła, takie decyzje podejmuje inspektor TDT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *