Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Pamiątki

Kalendarze oraz kartki pocztowe na chwilę obecną są do nabycia tylko w placówce TOZKiOS Pyskowice. Dochód z ich sprzedaży w całości przeznaczony jest na cele statutowe Towarzystwa.

Kontakt mailowy: sekretariat@tozk.pl

Kalendarz 2015

Kalendarz 2015


Kartki pocztowe:

W roku bieżącym nie prowadzimy sprzedaży internetowej.

Kalendarz na rok 2014

2013