Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Pozytywne wyniki próbek kotła z TKp3409 oraz zebranie członków TOZKiOS!

06.02.2016 odbyło się zebranie obecnych jak również nowoprzyjętych członków naszego stowarzyszenia. Cieszymy się, że nasza praca i zaangażowanie w ratowanie zabytków kolejnictwa przyciąga kolejne osoby chętne z nami tworzyć TOZKiOS! W trakcie spotkania rozmawiano o problemach, podsumowano ubiegły rok oraz przedstawiono plany na rok bieżący. Jednym z ważniejszych punktów zebrania było przekazanie przez zarząd informacji z Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie o pozytywnych wynikach próbek kotła z TKp3409, z co za tym idzie, możliwość kontynuacji naprawy kotła i w późniejszym czasie bezpieczne użytkowanie, by mógł parowóz jeździć o własnych siłach.

W imieniu zarządu TOZKiOS dziękujemy za liczne przybycie na zebranie oraz konstruktywną rozmowę. Dziękujemy również firmie PROTOR S.A., za udostępnienie sali narad na czas naszego zebrania członków.

(PM)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *