Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Tabor

W dziale tym zachęcamy do poznania ciekawych informacji związanych z historią, eksploatacją i przebiegiem służby taboru zgromadzonego przez Towarzystwo. Na podstronach działu znajduje się wykaz taboru, a jest to 26 lokomotyw parowych, 11 lokomotyw spalinowych, ponad 20 wagonów różnych typów i przeznaczenia oraz tendry, dźwig kolejowy i elektryczny zespół trakcyjny. Łącznie w Pyskowicach znajduje się przeszło 60 pojazdów kolejowych z czego najstarsze zbudowano jeszcze długo przed II Wojną Światową, jak jedną z najstarszych lokomotyw spalinowych w Polsce – Kö 0130!

Poniżej opisy wybranych serii pojazdów posiadających u nas swoich reprezentantów.


Parowozy serii TKp

W Pyskowicach znajduje się 6 maszyn typu TKp „Śląsk” (Tkp 3409, TKp 4409, TKp 4422, TKp 5161, TKp 6046, TKp 15132) oraz jedna wyprodukowana w 1944 roku w fabrykach Borsiga TKp 15347 <więcej>