Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Parowóz Pt47-50

Pt47-50

Pt47-50 (1280x854)TOZK

 Rok produkcji  1949
 Numer fabryczny  1900
 Producent  Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, Chrzanów
 Układ osi  1-4-1