Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Parowóz Ty2-927

Ty2-927

Dane techniczne

Rok produkcji 1944
 Numer fabryczny 27933
 Producent Henschel & Sohn, Kassel
 Układ osi 1-5-0