Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Platforma Rs 84513909599-4

Wagon Platforma Rs 84513909599-4

 

 Typ konstrukcyjny 412 Za
Seria wagonu Rs
Ilość osi 4
 Typ wózka 1XTa
Producent Nieznany
Numer fabryczny 044
Rok budowy 1978