Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

LDH70-001

Lokomotywa spalinowa LDH70-001

 Producent Zakłady „23 August” w Bukareszcie
Nr fabryczny 24557
 Rok produkcji 1982
 Układ osi
 Długość całkowita
 Masa służbowa
 Prędkość konstrukcyjna
Typ silnika spalinowego
Moc silnika spalinowego
Rodzaj przekładni