Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

94AA – 8544

Wagon osobowy typu 94AA – 8544

 Typ konstrukcyjny 94AA
Seria wagonu Bwi
Ilość osi 2
 Typ wózka 12AN  lub 12AN/1
Producent Zakład Napraw Taboru Kolejowego Opole
Numer fabryczny 008
Rok budowy 1976