Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Wagon kryty Blatt IId8 Berlin 1909 – 0292412

Wagon kryty Blatt IId8 Berlin 1909 –  0292412