Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Członkowie TOZK z uprawnieniami TDT!

1646B174-753D-4A89-8BC9-78704C3D4AFD

Szczęśliwi kursanci po pozytywnym wyniku egzaminu oraz osoby wspierające duchowo (foto Krzysztof Jakubina)

Dzięki wieloletniej współpracy z Klubem Sympatyków Kolei z Wrocławia (KSK Wrocław), i ich uprzejmości nasi członkowie, mogli podwyższyć swoje kwalifikacje przystępując do egzaminu teoretycznego jak i praktycznego przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT), uprawnienie obsługi kotłów parowych przewoźnych i stacjonarnych. Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, dzięki czemu lista członków oraz osób związana z naszym stowarzyszeniem wzrosła o kolejnych 6 uprawnionych: Paweł Suder, Michał Jakubina, Przemysław Majewski, Maciej Fijak, Stanisław Jeżewski, Maciej Iwaniec.

Nasi kandydaci mieli okazję uczestniczyć w wykładach poprowadzonych przez emerytowanego Inspektora TDT Pana inż. Herberta Krala, który zawsze służy pomocą i dobrą radą w sprawach kotłowych, za co serdecznie dziękujemy Inżynierowi!

D5FD27ED-CC7B-4C08-8EC4-C6BCC53B380C

Jedno z wykładów przygotowujących do egzaminu obsługi kotłów z Inżynierem Herbertem Kralem (foto Piotr Mróz)

Zdobycie uprawnień tych osób było poprzedzone szkoleniami przez osoby z uprawnieniami pod kątem praktycznym zapoznaniem z działaniem i samą obsługą kotła na naszym Ty42-24. Warto w tym momencie zaznaczyć, że szkolimy kolejne osoby od momentu: przed samym rozpaleniem, rozpalenie, utrzymania kotła w gotowości oraz do gaszenie. Dla nas jest to ważna sprawa i tylko osoby z odpowiednimi predyspozycjami są zgłaszane do egzaminu, ponieważ obsługa kotła jest wymagającą czynnością.

Serdeczne podziękowania dla:

Inżyniera Herberta Krala emerytowanego Inspektora TDT za przygotowanie kursantów do egzaminu

KSK z Wrocławia za umożliwienie uczestnictwa w egzaminie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *