Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Dzień Kolejarza!

Z okazji Święta Kolejarza, Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice chce życzyć wszystkim kolejarką i kolejarzom czynnym zawodowo, ale również w stanie spoczynku zawodowego, jak również tych których już nie ma wśród nas, składamy wyrazy szacunku i uznania za niestrudzoną służbę, ale również stowarzyszeniom i wolontariuszom, którzy wkładają wiele trudu w ochronę oraz pielęgnowanie pięknej polskiej historii kolei. Życzymy Wam samych sukcesów, radości w życiu prywatnym i zawodowym oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

ŻYCZĄ ZARZĄD TOZKiOS PYSKOWICE WRAZ Z WOLONATRIUSZAMI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *