Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

TKp3409 z zarejestrowanym kotłem!

TOZKiOS otrzymało od Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzenie zarejestrowania kotła parowozowego o numerze fabrycznym 15146, który otrzymał numer rejestracyjny w TDT:  41KB-5. Jest to kolejny krok, który otwiera szansę na przywrócenie do ruchu naszej lokomotywy parowej. Następnym etapem, procesu naprawczego jest wyznaczenie przez inspektora miejsc, pobrania próbek z walczaka, do badań m. in. na wytrzymałość.

Ze względu na zmianę przepisów, mówiących o kotłach parowozowych, przed samą rejestracją kotła, nasze stowarzyszenie musiało napisać „instrukcję obsługi kotłów parowozowych oraz ich konserwację”, która została zatwierdzona przez organ TDT. Bez zatwierdzenia w/w instrukcji, nie byłoby możliwości rejestracji kotła z TKp3409.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *