Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Wystawa 27-29 sierpnia 2004!

Na pożegnanie wakacji roku 2004 w dniach 27 – 29 sierpnia Towarzystwo przygotowało kolejną w tym roku wystawę taboru. Główną atrakcją był sprawny parowóz TKp 4422 jeżdżący po torach skansenu oraz odrestaurowany parowóz Ty2-3458. Odwiedzającym do zdjęć pozował również pozostały tabor, jak choćby Ty2-927, wspomniany wcześniej piaskowy parowóz Ty2-3458 z piaskarkami 15W i 22W i wiele innych. Jedną z atrakcji był przejazd specjalnego pociągu towarowego zestawionego z parowozu TKp 4422 i trzech dwuosiowych wagonów krytych. Zdjęcia: Roman Gołębiowski.

Atrakcją specjalną była wystawa modeli kolejowych w kilku skalach w tym polskiego taboru, jak lokomotywy ST43, ST44, Ty2, SM48, EP09 i inne. Wystawione modele pochodził ze zbiorów bądź były autorstwa: Krzysztofa Kubickiego, Tomasza Gwiazdowskiego, Janusza Nowaczeskiego, Zygmunta Poli, Marcina Kapicy.

Impreza nie odbyłaby się bez inicjatywy członków towarzystwa, którzy włożyli wiele starań i wylali wiele potu przy pracy nad taborem i nie tylko, oto i część z nich. Chłopaki oby tak dalej! 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *