Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

DZIEŃ KOLEJARZA!

Wspólne zdjęcie wszystkich, którzy brali czynny udział w realizacji pociągów retro (foto Krzysztof Kaczyński)

Wspólne zdjęcie wszystkich, którzy brali czynny udział w realizacji pociągów retro (foto Krzysztof Kaczyński)

25 listopada to Święto Kolejarza, dlatego też, Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice chce życzyć wszystkim kolejarkom i kolejarzom wyrazy szacunku i uznania za niestrudzoną służbę, ale również stowarzyszeniom i wolontariuszom, którzy wkładają wiele trudu w ochronę oraz pielęgnowanie pięknej polskiej historii kolei. Życzymy Wam samych sukcesów, radości w życiu prywatnym i zawodowym oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

ŻYCZĄ ZARZĄD TOZKiOS PYSKOWICE WRAZ Z WOLONATRIUSZAMI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *