Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

Przypadkowe odkrycie archeologiczne!

Archeologia jest nauką która ma za zadanie odtwarzanie przeszłości kulturowej człowieka na podstawie wydobytych z ziemi lub wody pamiątek. Dziś o odkryciach archeologicznych informują środki masowego przekazu podając miejsce i odkryty obiekt którym często są ruiny budynku, budowli, wyposażenia człowieka lub też jego szczątki. Niestety  do rzadkości należą znaleziska zabytków techniki części maszyn i urządzeń będących pamiątka dawnego przemysłu, nie wspominając już o znaleziskach kolejowych, którymi poza złomiarzami mało kto się dziś interesuje. Tak więc dużą sensacje wzbudził wśród naszych ludzi wystający z ziemi kawałek metalu który po oczyszczeniu i wymyciu myjką  ciśnieniową okazał się być przednią pokrywą cylindrową parowozu (prawdopodobnie TKp). Kolejowe archeologiczne odkrycie zostało oczyszczone i zabezpieczone. Wątpliwe jest żeby pokrywa posłużyła jeszcze kiedyś jako część zamienna do parowozu, jednak jako eksponat wystawy w przyszłej izby tradycji nadaje się znakomicie. Znaleziona pokrywa cylindrowa jest już drugim znaleziskiem naszego towarzystwa, pierwszym był sprzęg samoczynny Janeja, stosowany na kolejach piaskowych jeszcze na początku lat 80-tych. Ciekawe ile jeszcze można znaleźć tego typu pamiątek w naszym kraju?

Autorami zdjęć są: Andrzej Walarus i Krzysztof Jakubina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *