Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice

TOZK Ukrainie!

                     Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów, wobec bezpardonowego ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę solidaryzuje się  z obywatelami państwa ukraińskiego.

                         W imieniu członków naszej organizacji przekazujemy wyrazy wsparcia oraz wyrażamy swe oburzenie rozpoczęciem wojny, która zawsze niesie ze sobą bezmiar dramatów i nieszczęść dla zwykłych ludzi.

           Jednocześnie wzywamy społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji, na ten akt agresji sprzeczny z zasadami współżycia międzynarodowego.

           Tylko jedność państw i  społeczeństw Europy może skutecznie przeciwstawić się temu aktowi przemocy godzącemu w podstawowe wartości Europy i całego cywilizowanego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *